Wyjazd na studia za granicę to trudny okres czasu dla młodych ludzi, ponieważ są oni w obliczu nieznanego środowiska, nowego języka i kultury, a to tylko kilka rzeczy. Ponadto, ten czas może byd jeszcze trudniejszy dla studentów niepełnosprawnych, którzy mogą byd narażeni na niesprzyjające warunki jakimi jest niedostępność środowiska (brak infrastruktury) lub stereotypów związanych z niepełnosprawnością. W oparciu o te wyzwania, ESN opracował projekt ExchangeAbility, aby nasza organizacja była dostępna dla studentów niepełnosprawnych oraz pomóc usunąd przeszkody w uczestnictwie w wymianie i promowad dostępne możliwości udziału.

Projekt ExchangeAbility został zainicjowany także ze względu na uznanie obecnej sytuacji i wymienionych powodów w zakresie mobilności studentów niepełnosprawnych. Według danych Komisji Europejskiej, w trakcie roku akademickiego udział 2009/10 tylko 230 studentów ze specjalnymi potrzebami otrzymało dodatkowe stypendium w ramach programu Erasmus na studiach. Stanowi to zaledwie 0,14% wszystkich studentów w ramach programu Erasmus. Chociaż zaobserwowano wzrost w stosunku do lat poprzednich, liczba jest wciąż wyjątkowo niska.

Cele projektu

Projekt posiada dwa cele, które można streścid następująco:

  • Tworzenie ESN bardziej dostępnego dla niepełnosprawnych studentów Stowarzyszenia na wszystkich poziomach jego działalności. Oznacza to, że ESN chce zapewnid warunki i możliwości dla niepełnosprawnych studentów, aby aktywnie brali udział w pracach z międzynarodowymi studentami, a więc korzystad z programów wymiany w swoich uczelniach macierzystych.
  • Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych udających się na wymianę. Długoterminową wizją projektu jest promowanie możliwości i wsparcie oferowane dla studentów niepełnosprawnych na studia za granicą. Ponadto, ExchangeAbility współpracuje z sekcjami ESN, HEIs i organizacjami, które są ekspertami w dziedzinie tworzenia jak najlepszych warunków dla studentów niepełnosprawnych w czasie pobytu za granicą.

Przydatne informacje i strony internetowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości dla studentów niepełnosprawnych wzięcia udziału w programie Erasmus i innych przydatnych informacji proszę sprawdzić na następujących stronach internetowych:
European Commission page for students or staff with special needs in ERASMUS mobility
ESN ExchangeAbility Project
European Agency for Development in Special Needs Education
LINK- Learning Inclusively Network + Know-how