Przewodnicząca

Monika Książek

president.uewroclaw@esn.pl

Wiceprzewodnicząca

Paulina Kowalczyk

esn.wroclaw.ue@esn.pl

Członek Zarządu

ds. Finansów

Karolina Zasępa

treasurer.uewroclaw@esn.pl

Członek Zarządu

ds. Zasobów Ludzkich

Patryk Fabiś

hr.uewroclaw@esn.pl

Członek Zarządu

ds. Promocji

Igor Bujko

pr.uewroclaw@esn.pl